Ang "Bare Campsite Program" (Le programme de camping propre)

Tala : Pakitandaan na bagaman ang ilang impormasyon ay naisalin sa karagdagang mga wika para sa inyong kaginhawaan, ang mga natitira sa website ng Park Canada at serbisyo sa customer ay nasa dalawang opisyal na wika ng Canada : Pranses at Ingles.

Cette page est aussi disponible en français

Pagka-Camping nang may Mga Hayop

Transcription

Text sa screen:

Pagka-Camping nang may Mga Hayop


Pagsasalaysay:

Hello! Bonjour! Magandang Araw po! Ako si Britney, at nagtatrabaho ako sa Parks Canada. Narito ako upang kausapin kayo tungkol sa camping nang may mga hayop,at kung paano panatilihing malinis at ligtas ang iyong campsite laban sa mga hayop, gaya ng mga squirrel, raccoon o iba pang maliliit na hayop na nag- ngangatngat—pati na ang posibilidad ng mga oso.

Itong nandito ay isang halimbawang nakakaakit sa mga hayop (wildlife attractant) at hinihiling naming panatilihin ang inyong campsite na wala ang mga ito kung kayo ay wala sa lugar.

Ang pagkain, nakabukas man ito o nakasara, ay kinakailangang nasa loob ng isang sasakyan o kaya'y sa loob ng imbakan ng pagkain.

Ang “Attractants” ay maaari ring isaalang-alang kung mayroon kayong pamatay-insekto, mga kandilang gawa sa citronella o kahit na mga gamit sa banyo tulad ng toothpaste at deodorant. Itinuturing ang lahat ng ito na nakakaakit sa mga hayop dahil ang mga ito ay mayroong amoy.

Ang palamigan (coolers)ay napaka importante, naka-bukas man o naka-sara, na kailangan ding itabi sa isang ligtas na lugar.

Alam ng mga hayop kung ano ang nasa loob ng mga palamigan na ito, kaya kahit na nakasara ay maaari pa ring makaakit ang mga ito sa mga hayop.

Napakahalaga na malaman ng aming campers na hindi namin pinapahintulutan ang mga mga bagay na nakakaakit ng mga hayop sa loob ng tent.

Kaya ang pagkain, mga palamigan, basura—anumang bagay na mayroong amoy, hindi namin gustong nakatabi ito sa loob ng isang tirahang may maninipis na dingding tulad ng sa tent. Naamoy ng mga hayop ang nasa kabilang bahagi ng ganitong materyal at maaari itong maging mapanganib.

Ang hinihiling namin sa aming mga camper ay panatilihin nakatago ang mga kagamitang nakakaakit sa mga hayop sa loob ng isang bear box, o isang sasakyan, o anumang iba pang uri ng imbakang may matitigas na dingding. Mainam na din ang isang motor home.

Ang isang bear box ay isang compartment na maaaring imbakan ng inyong mga kagamitang nakakaakit sa mga hayop—kaya ang mga basura, pagkain at palamigan ay hinihiling naming iyong itabi lahat sa loob ng bear box, na nakasara nang maigi.

Kadalasan sa aming mga camper ay dumadating na may sasakyan, kaya ang aming pakiusap ay kung maaari, itabi nila ito sa loob ng kanilang sasakyan, nang hindi nakikita at hindi naaamoy.

Napakahalagang manatiling ligtas ng mga hayop, at manatiling ligtas ng mga camper, at iyon ang dahilan kung bakit namin hinihiling na huwag mag-iwan ng mga gamit na nakakaakit sa mga hayop sa lahat ng campsites.

Text sa screen:

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa camping, pakibisita ang seksyong Learn to Camp sa website ng Parks Canada.

www.parkscanada.gc.ca
o tumawag sa 1-888-773-8888
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, na kinakatawan ng Parks Canada, 2012.

Sa inyong pagkakamping dito, kayo ay nakikihati ng lugar sa mga hayop na unaasa rito para sa kaligtasan ng kanilang buhay. Ito ay napapabilangan ng mga oso, tigre, lobo, koyote at iba pa.

Paanong panatilihing "malinis" ang lugar ng kampingan.

Ang "Bare Campsite Program" (isang programa sa pagpapanatili ng kalinisan sa lugar na pagkakampingan) ay nabuo para sa inyong kaligtasan, at upang tulungan ang ating mga hayop na nasa ating mga Pambansang Liwasan na manatiling buhay at ligaw.ay nabuo para sa inyong kaligtasan, at para tulungan ang ating mga hayop na nasa ating mga "parcs nationaux" (Pambansang Liwasan) na manatiling buhay at mailap.

A campsite with no food items left unattended Pakiusap lang po, panatilihing MALINIS ang lugar ng kampingan

Tiyakin na walang nang-aakit ng mga hayop ang kailanman ay pinababayaan lamang. Panatilihing ligtas at tulungan ang mga hayop sa ating mga pambansang liwasan na manatiling buhay at mailap.

Pakiusap lang po, panatilihing MALINIS ang lugar ng kampingan.

Kung kayo ay magkakamping dito, kayo ay sumang-ayon na:

Itambak amg LAHAT NG PAGKAIN at MGA BAGAY NA MAY KAUGNAYAN SA PAGKAIN sa isang matibay na sasakyan o sa pinagkakaloob na mga imbakan ng pagkain kapag hindi ito ginagamit.

Nalalapat ang patakarang ito sa tuwing ang mga bagay na ito ay hindi ginagamit, sa gabi kung kayo ay natutulog, o kung ang inyong lugar ay walang tao sa anumang oras.

Anumang bagay na may amoy o tinutuing na pagkain ay maaaring umakit ng mga hayop sa inyong lugar. Huwag iiwan ang ALINMAN ng mga bagay na ito sa inyong lugar na kinakampingan:

Lahat ng bagay na may pampabango - tulad ng siyampu, tutpeyst, kandila, citronella at sabong panghugas.

Tiyakin na walang nang-aakit ng mga hayop ang kailanman ay pinababayaan lamang

Ang treyler na tolda ay HINDI ligtas sa oso.

Kung ang inyong lugar na kinakampingan ay hindi "malinis"...

Kung ang mga tao ay hinahayaang nasa labas ang pagkain, ang mga oso at ibang mga hayop ay mawawalan ng takot sa tao. Kapag masanay ang isang hayop sa pagkain ng tao, ito ay magiging mapanganib sa kaligtasan ng publiko at ito ay maaaring wasakin. Sa pamamagitan ng "malinis" na lugar na kampingan, kayo ay gumaganap ng mahalagang parte na pigilan ang paglikha at pagsira ng "problemang" mga hayop.

Ang mga tauhan sa lugar na kinakampingan ay nagpapatrolya para matiyak na ang mga nagkakamping ay hindi nag-iwan ng kahit ano sa labas na maaring umakit ng mga hayop. Kung kayo ay bumalik sa inyong lugar at nakitang may mga bagay na nawawala, tingnan ang mga instruksiyon na iniwan ng mga tauhan.

Ang mga nagkakamping na mabibigong sumunod sa "Bare Campsite Program" ay maaaring kanselahin ang kanilang permiso sa pagkakamping, na walang ibabalik ng perang ibinayad at maaaring idemanda sa ilalim ng Batas at mga Tuntunin ng Liwasang Pampubliko ng Canada

Ang pagbabahagi ng ekosistema - Kayo ay nagkakamping sa loob ng tirahan ng mga hayop

Maging mapagmasid sa inyong kapaligiran, lalo na sa dapit-hapon at madaling araw o sa mga lugar na siksikan ang mga tanim na tumutubo. Ang nagugulat na hayop na abala sa pagpapakain ay maaaring maging napakamapanganib! Ang mga hayop ay umaasa sa bawat bahagi ng ekosistemang ito para sa ikakaligtas ng kanilang buhay. Kailangan nilang humanap ng natural na pagkain na hindi natitigatig upang makakakuha ng sapat na taba upang makayanan ang taglamig. Sa pagitan ng pananatiling "malinis" sa lugar ng kamping at hindi pagpapakain ng mga hayop kayo ay nakakatulong sa pagligtas ng kanilang buhay sa mapaghamong tanawin na ito.

Inyong bigyang pansin, mga nag-aalaga ng hayop!

Mangyaring panatilihin na nakatali ang mga alagang hayop sa lahat ng oras. Huwag iwan ang mga alagang hayop na walang nag-aalaga lalo na sa gabi. Maaring silang makaakit ng karniboro at maaaring sugurin.

Panonood ng mga hayop - Paalala para sa Kaligtasan!

Oso

Maaari kayong makasasalubong ng mga hayop sa anumang oras. Maging handa, at huwag iwan ang mga pagkain na madaling malapitan ng mga hayop.

Kung manonood ng mga hayop, laging tandaan:

Pakiulat lang po ninyo kaagad ang lahat na namamataang karniboro (oso, lobo, atbp.) sa mga tauhan ng parke.

Salamat po! Ang inyong pagsisikap na panatilihing 'MALINIS ang lugar ng pagkakampingan' ay pinapahalagahan!

Date de modification :