Kaujisagiamik kamagiamillu Kinugautuajumik Atuttausainnatunik paigijaugialinnik

A fjord
Sallup kangidlua taggamuajuk Kullutomut amma Silluamut iluani Tungait KakKasuangita SilakKijapvingani.

kavamanga Canada ammalu Nunatsiavut kavamanga atitâgilauttok TukisimaKatigetsianimmik (MOU) Fevruara 2022 suliaKausiKainnagiamut Kaujisattautillugu sakKititsigiamillu Atuttausainnatunik paitsigiamik nunanik atâgut taijaujop Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

IniKalluni sadjugiami amma imagijanginni taggâni Labradorip amma ilingalluni Tungait KakKasuangita SilakKijâpvinganut, Kaujisapviugumajuk Kinugautaujumut Atuttausainnatunik Paigijaugialinnik Tungait Nunagijanginni tusugijaujuni (“Torngat-AOI”) takiniKagalattuk 14,906 square kilometres – pingasuittuluni angiluak nunamik Prince Edward Island. Northern Labrador nunaujuk inunnut atuttausainnaluni amma nunagijausimalilluni Kanitânut 10,000 jâret. Inuit paitsisimajut tamatsuminga nunammik taimagasuagâlunit amma ottugatsainattuk piusituKamminik nunanginni amma imagijanginni.

Atitâttauninga TukisimaKatigetsiagasuannik pimmagiujuk tugâgutiKagiamik Imappivut Marine Planning Initiative, nalunaitsisiajuk pivitsagigialinnik Inuit suliaKallutillu piulimatsigiamik amma paitsigiamik Nunatsiavut imagijanginnik, atuttautillugit Inuit Kaujimausigijangit amma sivullititaukKujangit Labradorimi Inuit.

Atuttausainnatuk paigijaugialik atâgut Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada katititsigajattuk paigijaujunik nunanik paigijaujunillu imanik atuttaujunut adjigengitunut omajunut atuiannatunut tamatsuminga nunamik, pimmagittuk piulimatsigasuannik KakKasuat Kânginnit imappet ikKanginnut. Pigiasititsinik paigijaugiangit tamakkua inigijausot taggani Labradorip ikajutuinnagajangituk inggatigianga Inuit ilikKusingit amma piusituKangit amma Kanuittailinitsangit Labradorimi Inuit. Inuit KaujimanniKatsiajut nunamik amma imaujunik tamatsumani nunami ammalu niKitsaKattitaullutik, ullumimut, omajugijanginnit. Tamanna Inuit Kaujimausingit, ilaulluni Taggamiut ilisimausinginnik, atuttauniujajut KaujisattuKalippat kamanniujumik Atuttausainnatunik paigijaugialinnik nunanik.

Tamanna Kinutaujuk Atuttausainnatunik paigijaugialinnik pivitsaKatitsijuk pitsatunittâgigiamut nunanit-nunanut ikajuttigenninginnik Canad amma Nunatsiavut kavamanga, amma ikajutsinialluni Canadaup piguvallianinganikpaigijaugialet amma piulimajautsiagialet nunait. Tamakku pagijaugialet ikajuniattut paitsisiagiamik Canadami nunamiutanginnik ama pivitsaKatitsiluni Canadamiunik ilisautiKagimaik silaujuik, ilisautiKallutik avatiujumik, amma ikajutsimaginnialuni paigijaugiaKanninginnik amma piulimajaugiaKanninginnik Canadami tapvainak attutausonik nunamiutaujunik.


Kaujisagiamik kamagiamillu Kinugautuajumik Atuttausainnatunik paigijaugialinnik nunanik ilingajunik Tungait KakKasuangita SilakKijâpvinganut (Labrador)

 

Date de modification :